Liên hệ chúng tôi

Câu hỏi? Nhận xét?

Đối với các sản phẩm và liên hệ bên ngoài Việt nam , vui lòng nhấp vào đây để biết thông tin liên hệ của địa điểm SC Johnson gần quý khách nhất trên thế giới.

Đường dây trợ giúp sản phẩm tiêu dùng của chúng tôi hân hạnh giúp quý khách về các câu hỏi hoặc nhận xét về các sản phẩm tiêu dùng có nguồn gốc từ Việt nam .

Quyền riêng tư của quý khách rất quan trọng đối với chúng tôi.

Để tìm hiểu về cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin của quý khách, vui lòng xem THÔNG BÁO QUYỀN RIÊNG TƯ. Bằng cách cung cấp thông tin, tôi hiểu và đồng ý với các điều kiện của Thông báo quyền riêng tư.

VIỆT NAM

*Các trường bắt buộc có dấu sao

Lưu ý: Có thể sẽ phải mất chút thời gian để xử lý thông tin của quý khách. Chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của quý khách và đề nghị quý khách vui lòng nhấp Send Email (Gửi email) chỉ một lần.