MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

May tanong? Komento?

Para sa mga bansa at makakaugnayan sa labas ng Pilipinas, mangyaring mag-click dito para sa impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa pandaigdigang tanggapan ng SC Johnson na pinakamalapit sa iyo

Ikalulugod ng aming consumer product helpline na tulungan ka sa mga tanong o komento tungkol sa mga produkto namin para sa mga consumer sa Pilipinas.

Tumawag sa Amin *: 1-800-1114-2760

* Maaaring Mag-apply ang mga rate ng Telecommunications.
Para sa mga mamimili ng Pilipinas lamang

Mahalaga sa amin ang iyong privacy.

Upang malaman kung paano namin maaaring gamitin ang iyong impormasyon, pakibasa ang aming ABISO SA PRIVACY. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon, nauunawaan at sumasang-ayon ako sa mga tuntunin ng Abiso sa Privacy.

Pilipinas

*Kinakailangang mga patlang ay may isang asterisk

Tandaan: Maaaring magtagal nang ilang sandali bago maproseso ang iyong impormasyon. Pinapahalagahan namin ang iyong pasensya at hinihiling namin na isang beses mo lang i-click ang Ipadala ang Email.