MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

May tanong? Komento?

Para sa mga bansa at makakaugnayan sa labas ng Pilipinas, mangyaring mag-click dito para sa impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa pandaigdigang tanggapan ng SC Johnson na pinakamalapit sa iyo

 

Due to the COVID-19 pandemic, we have suspended our in-office operations and our phone lines are closed at this time.

Your feedback is important so if you have a question or concern, please submit your question or comment below by filling in all required fields and clicking “Send Email.”

Additionally, due to the office closure, you may experience delayed response, however, please know that our team are working hard to respond promptly.

If this is a medical emergency, please reach out to your physician or local poison control center.

Thank you for your understanding and for contacting SC Johnson.

 

Mahalaga sa amin ang iyong privacy.

Upang malaman kung paano namin maaaring gamitin ang iyong impormasyon, pakibasa ang aming ABISO SA PRIVACY. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon, nauunawaan at sumasang-ayon ako sa mga tuntunin ng Abiso sa Privacy.

Pilipinas

*Kinakailangang mga patlang ay may isang asterisk

Tandaan: Maaaring magtagal nang ilang sandali bago maproseso ang iyong impormasyon. Pinapahalagahan namin ang iyong pasensya at hinihiling namin na isang beses mo lang i-click ang Ipadala ang Email.